Intenţia Guvernului prin înfiinţarea unei unităţi de achiziţii centralizate

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă un proiect de hotărâre, care cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate ca unitate de achiziţii centralizate, ONAC. În acest sens, ONAC este direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi are calitatea de unitate de achiziţii centralizate şi, în această calitate, achiziţionează produse şi servicii în sistem centralizat. Aeasta, colaborează, după caz, cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog social şi poate încheia protocoale de cooperare/colaborare cu alte unităţi de achiziţii centralizate din ţară sau din străinătate, precum şi cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate.
Principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt următoarele:
· organizarea procedurilor de atribuire centralizate în condiţii de eficienţă economică şi socială şi cu respectarea legii şi a bunelor practici în materie
· independenţă în exercitarea atribuţiilor;
· transparenţa activităţii în domeniul său de activitate;
· întărirea autorităţii instituţiei…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.