You Are Browsing ‘Legislatie UE’ Category

Publicat în revista nr. 107 – August 2016 Gheorghe Cazan Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Klagenævnet for Udbud (Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în materie de Achiziţii Publice din Danemarca) în ceea ce priveşte interpretarea principiului...

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Studiul “Planul de investiţii al Comisiei Juncker şi potenţialul impact asupra economiei...

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Un studiu al Uniunii Europene, privind capacitatea administrativă în UE, având ca ţară...

Gelu CAZAN, Consilier achizitii publice  Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   Dacă există în continuare incertitudini (majore)...

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.   1. Sunt elemente de noutate în...

Av. Iuliana LEON Publicat în numrul 103 al Revistei de Achizitii Publice. Anumite concepte din directivele care reglementează domeniul achiziţiilor...

Regulamentul ce are ca obiect reglementarea metodologiei de control ex-post aplicată de către A.N.A.P. privind modul de atribuire a contractelor de achiziţie...

În Capitolul Strategiei naţionale privind achiziţiile publice intitulat Sporirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor...

Reporter: Cum apreciaţi rolul Strategiei în domeniul achiziţiilor publice aprobată de Guvern pe 23 octombrie 2015, în crearea unui cadru stabil, pentru...

În mod evident, anul 2015 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. După cum este cunoscut,...

error: Content is protected !!