Din jurisprudenţa CJUE C – 396/14 MT Højgaard A/S, Züblin A/S vs. Banedanmark

Publicat în revista nr. 107 – August 2016

Gheorghe Cazan

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Klagenævnet for Udbud (Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor în materie de Achiziţii Publice din Danemarca) în ceea ce priveşte interpretarea principiului egalităţii de tratament a operatorilor economici, care figurează la articolul 10 din Directiva 17/2004/CE coroborat cu articolul 51 din respectiva directivă.31Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între societatea co-mercială MT Højgaard A/S şi Züblin A/S, pe de o parte, şi Banedanmark – administrator al infrastructurilor feroviare în Danemarca, în legătură cu legalitatea atribuirii unui contract de achiziţii publice de către acesta din urmă, în calitate de entitate contractantă, societăţii Per Aarsleff A/S.
Cazul este interesant atât prin raportare la decizia CJUE în ceea ce priveşte litigiul principal, cât şi prin analiza iniţială efectuată pentru a se stabili dacă organismul de soluţionare a contestaţiilor din Danemarca are calitatea de „instanţă”, în sensul articolului 267 TFUE.
Litigiul principal şi întrebarea preliminară
În luna ianuarie 2013, Banedanmark a iniţiat o procedură de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea atribuirii unui contract de achiziţii publice privind construirea unei noi linii feroviare între oraşele Copenhaga şi Ringsted, proiect care purta denumirea „TP 4 Urban Tunnels”. În scopul atribuirii contractului, criteriul stabilit a fost cel al ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic.
În conformitate cu anunţul de participare, Banedanmark intenţiona să invite între patru şi şase candidaţi, iar în cazul în care numărul candidaţilor ar fi mai mare de şase, urma să procedeze la o preselecţie. În plus, din caietul de sarcini rezulta că ofertanţii vor fi invitaţi să depună trei oferte succesive în cursul procedurii. După depunerea primelor două oferte va avea loc o negociere, cea de a treia şi ultima ofertă trebuind să conducă la atribuirea contractului.
Cinci operatori economici şi‑au de-pus candidatura în cadrul preselecţiei. Printre aceştia figura grupul constituit din MT Højgaard şi Züblin, precum şi grupul constituit din Per Aarsleff şi E. Pihl og Søn A/S. Banedanmark i‑a preselectat pe toţi cei cinci candidaţi şi i‑a invitat să depună oferte…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.