În Monitorul Oficial nr. 486/30.06.2014 a fost publicată O.U.G. nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006. Deşi nu a beneficiat...

Contestaţia reprezintă actul procedural[1] prin care orice persoană, care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act...

Una dintre problemele de maxim interes pentru practicienii în materia achiziţiilor publice şi, în special, a celor care sunt implicaţi în problemele...

Cauza CJCE C-561/12-Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/ Rahandusministeeriu În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 14.02.2014 (nr. C45, volumul 57) s-a publicat Hotărârea Curţii de Justiţie din data de 05.12.2013, hotărâre care clarifică în cadrul procedurii de negociere prin publicarea unui anunţ de participare posibilitatea autorităţii contractante...

error: Content is protected !!