În scopul asigurării necesarului de finanţare aferent lunii iunie a anului 2014, au fost alocate temporar, autorităţilor de management pentru programele...

In vederea accelerării ritmului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire...

Comisia Europeană a publicat la începutul acestei săptămâni rapoartele de țară privind reformele adoptate de  statele membre UE. Documentul referitor...

Ministerul Fondurilor Europene a adoptat prin Ordonanță de urgență mai multe măsuri care vizează eficientizarea plăţilor către beneficiari sau...

Potrivit unui comunicat remis ieri, 5 mai 2014, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management POS DRU, în parteneriat cu Ministerul Sănătății,...

Rep: Cum au evoluat în anul 2013 contestaţiile formulate de operatorii economici la C.N.S.C. urmare a modificărilor legislative intervenite începând...

Rep:  Comisia Europeană a elaborat un pachet legislativ care cuprinde un set de trei directive, ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională....

Pentru a evita menţinerea unor practici ineficiente şi neperformante şi în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaţionale, Guvernul României, a elaborat o Ordonanţă de Urgenţă  pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare...

Pentru o corectă înţelegere a mecanismelor de funcţionare a fondurilor europene, sunt utile câteva precizări prealabile cu privire la etapele identificate...

În actualul context al dificultăţilor economice şi financiare care afectează inclusiv sectorul agricol al României, Politic a Agricolă Comună oferă...

error: Content is protected !!