You Are Browsing ‘Spete’ Category

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016 Ec. Aurora Violeta AMUZESCU Direcţia achiziţii publice – Consiliul Judeţean Dâmboviţa În cursul anului 2016 au fost aprobate o serie de acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice precum Legea nr.98/2016 privind achiziţiile...

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 av. Andra NEAGA Noul pachet legislativ din domeniul achiziţiilor publice deschide calea pentru digitalizarea...

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Analizând prevederile art. 113 alin. (11)1...

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Av. Daniel Stiger Intenţionez prin prezentul articol să vă supun atenţiei o situaţie pe care...

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016 Gheorghe CAZAN  Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către...

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ vicepreşedinte AEXA Conform prevederilor HG nr. 395/2016, autoritatea...

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii Aparent răspunsul la această întrebare...

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Av. Ianita Ţui – Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy Av....

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Ec. Iulian Stefan Importanţa actului normativ Prin adoptarea Legii nr. 69/2016, s-a urmărit existenţa...

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016 Dragos Maximilian NEDELEA, Manager Instituţii Publice In data de 26 Februarie 2014, data publicării...

error: Content is protected !!