Scurte consideraţii privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016

av. Andra NEAGA

Noul pachet legislativ din domeniul achiziţiilor publice deschide calea pentru digitalizarea achiziţiilor publice şi în România. Astfel, utilizarea instrumentelor electronice va determina o simplificare majoră a procesului de atribuire a contractelor de achiziţii publice, o transparenţă a cheltuielilor publice şi o îmbunătăţire a procedurilor de a accede cât mai rapid la atribuirea contractelor de achiziţii publice electronice (e-procurement).
Un prim contact cu procedura achiziţiilor publice electronice îl regăsim în Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
inregistrarea-operatiunilor-comercialeDocumentul unic pentru achiziţii publice europene (DUAE)
Acest document a fost adoptat de Comisia Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al UE în data de 6 ianuarie 2016 pentru a simplifica documentaţia depusă de ofertanţi la procedurile de achiziţii publice şi totodată pentru a reduce sarcinile administrative pentru societăţile care participă la procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Documentul unic pentru achiziţii publice europene (DUAE) / European Single Procurement Document (ESPD) este un formular standard, care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere a operatorilor economici, menit să înlocuiască vechile formulare şi certificate eliberate de autorităţile publice sau de terţe personae şi care dovedeşte faptul că un ofertant este eligibil şi îndeplineşte toate criteriile de calificare şi selecţie pentru a putea accede la procedurile de achiziţii publice într-un termen cât mai redus.
Acest formular standardizat furnizează totodată informaţii de interes şi cu privire la entităţile pe ale căror capacitate se bazează operatorul economic (terţ subcontractant), fără de care autoritatea contractantă nu ar putea finaliza procedura de atribuire a achiziţiilor publice….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.