You Are Browsing ‘Spete’ Category

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii „contract de achiziţii publice de lucrări” în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului...

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de camera de apel competentă în...

Instituţia „terţului susţinător”, deşi pare a prelua prevederile din Directiva 18/2004, o regăsim transpusă în OUG nr.34/2006 cu unele reguli...

Cazul C-368/10 a avut ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată de Comisia Europeană împotriva Regatului Ţărilor...

Vom prezenta în cele ce urmează hotărârea Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza C‑561/12 având ca obiect o cerere de decizie preliminară...

Acest caz apare ca fiind interesant în special prin prisma modului în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene tratează aspectul tardivităţii...

 T‑195/08 Antwerpse Bouwwerken NV vs. Comisia Europeană Vom începe prin prezentarea succintă a unei hotărâri a Tribunalul Uniunii Europene, într-un...

Cauza CJCE C-561/12-Nordecon AS, Ramboll Eesti AS/ Rahandusministeeriu În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 14.02.2014 (nr. C45, volumul 57) s-a publicat Hotărârea Curţii de Justiţie din data de 05.12.2013, hotărâre care clarifică în cadrul procedurii de negociere prin publicarea unui anunţ de participare posibilitatea autorităţii contractante...

Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct...

error: Content is protected !!