Din jurisprudenţa CJUE. C – 451/08 Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania), în ceea ce priveşte interpretarea noţiunii „contract de achiziţii publice de lucrări” în sensul Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Helmut Müller GmbH, pe de o parte, şi Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (administraţia federală în domeniul imobiliar – denumită în continuare „Bundesanstalt”), pe de altă parte, referitor la vânzarea de către aceasta din urmă a unui teren pe care cumpărătorul trebuie să execute ulterior lucrări care răspund unor obiective de dezvoltare urbanistică definite de o autoritate locală, în speţă oraşul Wildeshausen.speta

Acţiunea principală şi întrebările preliminare

Bundesanstalt era proprietara unui bun imobil denumit „cazarma Wittekind”, cu o suprafaţă de aproape 24 de hectare, situat în Wildeshausen (Germania). În perspectiva unei reutilizări civile a terenurilor aferente, cazarma a fost dezafectată la începutul anului 2007 iar Bundesanstalt a iniţiat o cerere de ofertă în vederea cedării în cel mai scurt termen a bunului imobil menţionat, în situaţia în care se găsea.

Au fost depuse patru oferte, printre care cea prezentată de Helmut Müller (în valoare finală de 1 milion euro) precum şi de către o altă întreprindere cu activitate în domeniul imobiliar, Gut Spascher Sand Immobilien GmbH – denumită în continuare „GSSI” (în valoare de 2,5 milioane de euro). Conform unei expertize depuse de Bundesanstalt, valoarea terenurilor respective era la 1 mai 2007 de 2,33 milioane de euro.

Proiectele ofertanţilor au fost prezentate şi discutate cu autorităţile oraşului Wildeshausen.

Bundesanstalt a evaluat proiectele depuse şi a dat câştig de cauză proiectului GSSI pentru motive de urbanism, considerând că producea o creştere a atractivităţii pentru oraşul Wildeshausen. Pe de altă parte, s‑a convenit ca bunul să nu fie cedat decât după ce Consiliul Municipal al oraşului Wildeshausen ar fi aprobat proiectul, Bundesanstalt urmând să respecte decizia finală a oraşului Wildeshausen.

Consiliul Municipal al oraşului Wildeshausen s‑a pronunţat în favoarea proiectului GSSI şi, la 24 mai 2007, a hotărât, printre altele, următoarele:

Consiliul oraşului Wildeshausen este dispus să examineze proiectul prezentat de [administratorul GSSI] şi să iniţieze demersuri în vederea stabilirii unui plan de construcţii al zonei corespunzător []

Legea nu conferă niciun drept pentru a obţine întocmirea unui plan de contrucţii al zonei (legat eventual de un proiect).

Legea interzice [oraşului Wildeshausen] să îşi asume angajamente imperative cu privire la posibilitatea construirii sau să îşi limiteze puterea de apreciere (care este, de altfel, reglementată juridic) înainte de încheierea unei proceduri legale având ca obiect un plan de urbanism.

Gheorghe CAZAN, Director General Ceparu&Irimia Consulting

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.