Operaţiunile (cerinţele) compensatorii (offsets) versus Directiva 2009/81/CE

Operaţiunile (cerinţele) compensatorii (offsets) versus Directiva 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri şi de prestare de servicii de către
autorităţile sau entităţile contractante în domeniile apărării şi securităţii 
– Consideraţii generale

Potrivit Notei de ghidare emisă de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, cu privire la Offsets, Notă care se poate regăsi la următorul link:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/defence/guide-offsets_en.pdf
, astfel de cerinţe de compensare sunt măsuri restrictive care merg împotriva principiilor de bază ale Tratatului (Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene – TFUE – n.n.), pentru că discriminează operatorii economici şi bunurile şi serviciile care provin din alte state membre şi împiedică libera circulaţie a bunurilor şi serviciilor. Din moment ce aceste cerinţe încalcă normele şi principiile de bază ale legislaţiei primare a UE, Directiva (Directiva 2009/81/CE – n.n.) nu le poate permite, tolera sau reglementa.

Prin urmare, autorităţile/entităţile contractante nu pot solicita sau impune, prin orice mijloace, candidaţilor, ofertanţilor sau ofertanţilor desemnaţi câştigători ca aceştia să achiziţioneze bunuri sau servicii de la operatorii economici stabiliţi într-un anumit stat membru, să atribuie sub-contracte operatorilor economici stabiliţi într-un anumit stat membru, să facă investiţii într-un anumit stat membru sau să genereze valoare pe teritoriul unui anumit stat membru.

Cu toate acestea, Comisia a precizat că cerinţele de compensare pot fi justificate doar în temeiul uneia dintre derogările Tratatului, în special în baza art. 346 din TFUE.

Referitor la aplicarea art. 346 în discuţie, trebuie menţionat că, prin adoptarea Directivei 2009/81/CE, Comisia a avut în vedere limitarea cât mai mult a utilizării respectivului articol, această utilizare fiind permisă în cazuri excepţionale, clar definite.

Eduard Marcel BADEA, Expert achiziţii publice

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.