Falimentul asociatului nu constituie, întotdeauna, un motiv de excludere

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

MilicaDobrotaEc. Ecaterina Milica DOBROTĂ vicepreşedinte AEXA

Conform prevederilor HG nr. 395/2016, autoritatea va elimina din procedură ofertantul care se încadrează într-unul dintre motivele de excludere de la art. 167, oferta fiind respinsă ca inacceptabilă.
Dacă ofertantul a prezentat pentru îndeplinirea cerinţei un terţ ori subcontractant, comisia de evaluare are obligaţia, mai întâi, să solicite schimbarea, o singură dată a acestei entităţi. Dacă nici după înlocuirea terţului/ subcontractantului ofertantul nu face dovada îndeplinirii cerinţei, se recurge la descalificarea acestuia.
Însă ce atitudine trebuie să adopte comisia de evaluare dacă unul dintre ofertanţii asociaţi se află în faliment? Va fi exclusă din procedură întreaga asociere? Sau se va continua procedura cu ofertantul asociat valid?
Noţiunea de “ofertant” se referă la orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire2, deci inclusiv la grupul de operatori asociaţi.
Aşadar, dacă unul dintre asociaţi se află în faliment, oferta trebui respinsă ca inacceptabilă. Pare a nu fi loc de nicio altă interpetare.
Totuşi, excluderea nu trebuie să opereze automat, impunându-se o analiză punctuală, funcţie de aportul/ implicarea fiecărei părţi în îndeplinirea cerinţelor dar şi în executarea viitorului contract…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.