Proiectarea şi execuţia în cadrul unei singure proceduri de atribuire?

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii

Aparent răspunsul la această întrebare ar putea să fie da. Însă, procedând la coroborarea textelor Legii nr. 98/2016 cu cele ale H.G. nr. 395/2016, răspunsul s-ar putea să fie nu. Adică, nu este obligatoriu ca autoritatea contractantă să iniţieze o procedură de atribuire pentru încheierea unui contract de lucrări şi a unui contract de servicii, autoritatea fiind cea care va decide în funcţie de necesităţile sale, de complexitatea contractului dacă va iniţia în primă etapă o procedură de atribuire a unui contract de servicii şi ulterior a unui contract de lucrări sau dacă va iniţia de la început o procedură având ca obiect atât contractul de lucrări cât şi cel de servicii.17Intenţia legiuitorului este în mod evident de a orienta autorităţile contractante spre organizarea unor proceduri de atribuire în vederea unui contract de lucrări care să includă şi serviciile de proiectare, însă această tendinţă a legiuitorului nu este întotdeauna în favoarea autorităţii contractante, motivat de faptul că, pe de o parte lucrările în final ar ajunge la nişte costuri mai ridicate decât dacă ar organiza iniţial o procedură de atribuire a unui contract de servicii de proiectare, iar ulterior a unui contract de lucrări, modificarea proiectului în derularea contractului neputând să fie efectuată decât cu acordul proiectantului care ar putea fi garantul autorităţii contractante că executantul nu ar dori modificare doar pentru a executa lucrări suplimentare care ar implica bani publici suplimentari.
Legiuitorul a definit contractul de lucrări ca fiind contractul de achiziţie publică care are ca obiect:
· fie exclusiv execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;
· fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1;
· fie exclusiv execuţia unei construcţii
· fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii;
· fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei, definiţie care aşa cum se poate observa nu a suferit mari modificări faţă de cea reglementată de art. 4 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 34/2006 care definea contractul de lucrări ca fiind acel contract de achiziţie publică care avea ca obiect:
· fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 1 sau execuţia unei construcţii;

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.