Regimul nulităţii în noul pachet de legi privind achiziţiile publice

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Av. Ianita Ţui – Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy
Av. Anca Nistoroiu – Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu în asociere cu Allen & Overy

După un “trecut tumultos”, dominat de o serie de modificări legislative şi de intervenţii ale instanţelor pentru interpretarea textelor legale, legiuitorul a urmărit prin noul pachet de legi privind achiziţiile publice să unifice şi să simplifice reglementarea sancţiunii nulităţii. În cele ce urmează vom face o scurtă prezentare comparativă a dispoziţiilor relevante.rtp
Sediul materiei îl regăsim în articolele 58-61 din Legea privind remediile şi căile de atac. Printre cele mai relevante elemente de noutate pe care le considerăm de interes, se numără următoarele: (i) noi cazuri de nulitate, (ii) prevederea expresă a posibilităţii aplicării sancţiunii nulităţii absolute conform dreptului comun,3(iii) posibilitatea aplicării sancţiunii nulităţii parţiale/nulităţii amendamentelor, (iv) modificarea curgerii termenului pentru formularea cererilor şi (v) obligaţia autorităţilor contractante de a înştiinţa Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) despre acţiunile în anulare şi măsurile luate pentru executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive.

Noi Cazuri de Nulitate
Noile legi privind achiziţiile publice au introdus câteva cazuri de nulitate, pentru care legiuitorul prevede expres posibilitatea de repunere în situaţia anterioară, în plus faţă de cele care erau deja prevăzute şi în vechea legislaţie. Astfel, printre noile cazuri de se numără:
1)încadrarea unui contract într-o altă categorie şi atribuirea lui fără respectarea procedurii legale de atribuire, atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea unei lucrări, serviciu sau produs, fapt care ar încadra respectivul contract în categoria contractelor supuse legislaţiei privind achiziţiile sau concesiunile…

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.