Achiziţiile publice verzi – un pas către implementarea conceptului de dezvoltare durabilă

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Ec. Iulian Stefan

Importanţa actului normativ Prin adoptarea Legii nr. 69/2016, s-a urmărit existenţa cadrului legal de desfăşurare a achiziţiilor publice verzi. Potrivit legii, autorităţile contractante urmează să utilizeze criterii privind protecţia mediului care să permită achiziţionarea unor produse care să aibă încorporate ceea ce se numeşte în limbajul de specialitate costurile verzi. Preocuparea crescândă a specialiştilor pentru protecţia mediului şi mai ales pentru implementarea conceptului de dezvoltare durabilă sunt în acord cu Comunicarea Comisiei Europene către Consiliul şi Parlamentul European “Achiziţii publice pentru un mediu mai bun” precum şi Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor “O Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor” ca iniţiativă a Strategiei Europa 2020.apverziLa nivel naţional, a fost adoptată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă – orizonturi 2013 – 2020 – 2030, aprobată prin H.G. nr. 1460/ 2008, iar în Programul de Guvernare din perioada 2013 – 2016, capitolul mediu, sunt cuprinse angajamente privind:
– promovarea legii achiziţiilor publice verzi şi introducerea criteriilor de mediu şi sociale care să permită îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite cetăţenilor;
– încurajarea achiziţiilor publice verzi prin elaborarea şi aprobarea unui Plan de acţiune pentru achiziţiile publice verzi care să urmărească: promovarea modelelor de producţie şi consum durabile, încurajarea dezvoltării tehnologiilor curate şi stabilirea de criterii privind achiziţiile de produse şi servicii verzi;
– informarea şi conştientizarea autorităţilor publice cu privire la importanţa promovării achiziţiilor de produse şi servicii verzi.
Până la apariţia Normelor de aplicare a legii achiziţiilor publice verzi, este important de precizat scopul elaborării acestui act normativ, respectiv:
a) promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile;
b) promovarea consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor;
c) încurajarea dezvoltării şi aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul;
d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;
e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu impact minim asupra mediului;
f) îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi lung;
g) dezvoltarea pieţei interne a produselor, serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.