Analiza primelor efecte practice ale noului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor publice

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Dragos Maximilian NEDELEA, Manager Instituţii Publice

In data de 26 Februarie 2014, data publicării Noilor Directive Europene în domeniul Achiziţiilor Publice până în ziua de 23 Mai 2016, data publicării în Monitorul Oficial a transpunerii acestor Directive în legislaţia naţională au trecut aproximativ doi ani şi trei luni. Conform ultimelor statistici avute la îndemână, până la data limită acordată pentru transpunerea Directivelor, 18 Aprilie 2016, numai 7 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene au raportat Comisiei Europene faptul că adoptaseră măsuri pentru implementarea Directivei 2014/24. Astfel, în ciuda senzaţiei tot mai accentuate de pesimism ce se manifesta în piaţă vis-à-vis de modul în care se realiza transpunerea la noi, ni s-a demonstrat că România, deşi a depăşit termenul alocat, a fost printre fruntaşele acestei curse neoficiale de adaptare la directivele europene.26Important de menţionat este interesul sporit manifestat pe parcursul acestor doi ani şi trei luni, de către presă, operatorii economici, autorităţile contractante sau asociaţile de specialitate. Acest interes s-a cuantificat prin nenumărate workshopuri, articole, conferinţe şi evenimente dar şi prin faptul că pe marginea articolelor legislative, aflate în dezbatere la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, după care la Senatul României şi în final la Camera Deputaţilor au fost efectuate peste două mii de observaţii, comentarii şi propuneri de modificare sau ajustare. Fiind unul dintre reprezentanţii acestei baricade prezent la dezbaterile din cadrul Comisiei Juridice a Camerei Deputaţilor am regretul că toate aceste eforturi din partea pieţei ar fi putut fi luate în calcul într-o pondere ceva mai mare dacă am fi fost mai mulţi prezenţi să le susţinem.
Ajungând puţin mai aproape de ziua de astăzi, în data de 25.05.2016, eufo-ria iminentei publicări în Monitorul Oficial al noului pachet legislativ a reuşit să fie deturnată de comunicatul oficial al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice ce anunţa sistarea temporară de noi proceduri de atribuire utilizând platforma SEAP între 26.05.2016 şi 15.06.2016 din cauza unor disfuncţionalităţi de natură tehnică şi operaţională de la nivelul sistemului. Această sistare temporară, din punct de vedere al pieţei, a semnificat, în primul rând, creşterea numărului de ofertanţi la procedurile postate până pe data de 26.05.2016 şi în al doilea rând, având în vedere timpul necesar de atingere a maturităţii de către proiectele din domeniul achiziţiilor publice, a însemnat pierderea a nu mai puţin de trei luni de activitate. Astfel, pentru majoritatea companiilor ce îşi axau în mod preponderant activitatea pe procesul de identificare oportunităţi, ofertare oportunităţi, aşteptare proces evaluare, semnare contract şi implementare contract, activităţi aferente oricărui proiect mediu sau major din domeniul achiziţiilor publice, această sistare a SEAP-ului reprezintă…

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.