Parteneriatele public-privat şi creşterea investiţiilor în economie

Publicat în revista nr. 108 – Septembrie 2016

Carmen MĂRCUŞ, Consilier economic, Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Investiţiile în economia românească au înregistrat o rată de creştere de 8,8% în anul 2015, valoare care se situează peste media europeană.Această creştere porneşte însă de la un nivel relativ redus, investiţiile publice fiind cele care în-registrează cu precădere multiple dificultăţi. Potrivit ultimului Raport de ţară al Comisiei Europene pentru România publicat în cadrul Semestrului European, acestea au scăzut în fiecare an din 2008 încoace, reprezentând 4,3% din PIB în anul 2014.
cmAceeaşi analiză europeană arată că creşterea investiţiilor reprezintă un factor esenţial pentru contrabalansarea politicilor bugetare prociclice adoptate în anul 2015. Acestea au stimulat cererea prin reduceri de taxe într-un context de creştere economică puternică, precum şi prin câştiguri în productivitate care au rămas inferioare dinamicii salariale. Drept rezultat, sunt necesare politici care să stimuleze oferta, începând cu promovarea investiţiilor publice şi private. Acestea sunt cele care îşi pot aduce contribuţia la o creştere economică sustenabilă, singura care poate asigura de facto sporirea veniturilor populaţiei într-o manieră durabilă.
În contextul descris mai sus investiţiile majore in infrastructură ocupă un loc aparte. Un exemplu este infrastructura rutieră, unde sunt necesare autostrăzi care să treacă munţii şi să ofere firmelor acces la forţa de muncă de pe întreg teritoriul ţării. În acelaşi tim
p e nevoie de modernizarea drumurilor de la sat la oraş, pentru a antrena noi lanţuri de valoare care să favorizeze o dezvoltare economică mai puternică a mediului rural.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.