Din jurisprudenţa CJUE C – 61/14, Orizzonte Salute vs Azienda

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016

Gheorghe CAZAN 

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare de către Tribunalul Regional Administrativ din Trento în ceea ce priveşte interpretare a articolului 1 din Directiva 665/89/ CEE (Directiva de remedii).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato, pe de o parte, şi Societatea publică de servicii prestate persoanelor San Valentino din oraşul Levico Terme, („Azienda”), precum şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi Secretarul General al Tribunalului Regional Administrativ din Trento, pe de altă parte, în legătură cu prelungirea unui contract de achiziţii publice de servicii de asistenţă medicală precum şi în legătură cu taxele judiciare care trebuie plătite pentru introducerea căilor de atac jurisdicţionale administrative în domeniul achiziţiilor publice.25Este relevant în speţa dată să punctăm prevederile legislaţiei italiene cu privire la taxele percepute pentru căile de atac:
Articolul 13 alineatul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii nr. 115 din 30 mai 2002 stabileşte un regim de timbrare a actelor judiciare constituit dintr-o taxă unificată, calculată în funcţie de valoarea litigiului.
Spre deosebire de ceea ce este prevăzut pentru procedurile civile, articolul 13 alineatul 6 bis din Decret stabileşte cuantumul taxei unificate independent de valoarea litigiului pentru procedurile administrative. Astfel, în cazul unor căi de atac introduse la tribunalele administrative regionale şi la Consiglio di Stato (Consiliul de Stat), cuantumul taxei unificate este, ca regulă generală, de 650 euro. Pentru materii speciale, sunt stabilite cuantumuri diferite, care pot fi reduse sau majorate.
În domeniul achiziţiilor publice, taxa unificată este de:
– 2 000 de euro atunci când valoarea contractului este mai mică sau egală cu 200 000 euro;
– 4 000 de euro pentru litigiile a căror valoare este cuprinsă între 200 000 şi 1 000 000 de euro şi
– 6 000 de euro pentru cele cu o valoare mai mare de 1 000 000 de euro.
Mai mult, pentru procedurile de apel în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice, aceste cuantumuri sunt majorate cu 50 %…..

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.