Eficienţa noului cadru legislativ în materia achiziţiilor publice – pro şi contra

Publicat în revista nr. 109 – Octombrie 2016

Ec. Johann Nunweiler – expert achiziţii publice

Pornind de la premisa că sectorul achiziţiilor publice este un domeniu aflat în permanentă restructurare, se poate aprecia că anul 2016 reprezintă un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. Urmare a adoptării la începutul anului 2014 a noului pachet legislativ de modificare a Directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice, Statele Membre, inclusiv România, au avut la dispoziţie o perioadă de 24 de luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări pentru implementarea acestora în legislaţia naţională. În acest context legislativ european, promovarea noului pachet legislativ reprezintă un moment deosebit de important în definirea reformei legislative naţionale, al cărei scop declarat este acela de a crea cadrul pentru a obţine eficienţă, eficacitate, economie, în condiţii de integritate şi responsabilitate.4365486În mod evident, principalii actori în domeniu (autorităţile contractante şi operatorii economici) aşteptau ca anul 2016 să reprezinte un moment de reviriment al domeniului achiziţiilor publice la nivel naţional. După o perioadă de câteva luni de aplicare a noului cadru legislativ, se poate constata că la nivel practic, noile abordări legislative nu numai că nu au simplificat regulile şi nici nu au asigurat coerenţa mult aşteptată în activitatea autorităţilor contractante, ci au reuşit, în anumite cazuri, să creeze adevărate obstacole în activitatea curentă a acestora, sporind birocraţia, instituind reguli şi termene care, pe alocuri, definesc un regim al achiziţiilor publice mult mai complex şi mai greoi. În plus, ar trebui amintit că deşi în etapa consultărilor/dezbaterilor publice cu privire la noul pachet legislativ, A.N.A.P. în calitate de legiuitor, afirmă că după adoptarea celor patru acte normative (legislaţia primară), va urma adoptarea legislaţiei secundare, precum şi promovarea unei legislaţii terţiare (ghiduri, instrucţiuni etc) până în prezent, această “promisiune” a legiuitorului a rămas neonorată. Se poate constata că nu au fost emise decât câteva ghiduri şi notificări (- Ghidul privind Strategia de contractare versiunea I, iulie 2016, Ghidul de utilizare al DUAE pentru autorităţi contractante, Ghidul de utilizare al DUAE pentru operatori economici, Notificarea cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări prin intermediul SEAP, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, Notificarea nr. 240 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (operatori economici), Notificarea nr.237 referitoare la Ghidul de utilizare al DUAE (autorităţi contractante)) total insuficiente însă, raportat la ansamblul noilor concepte introduse de pachetul legislativ.

Pentru a viziualiza editorialul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.