Câteva consideraţii privind calificarea legală a autorităţii contractante şi a alegerii contractului de concesiune de servicii

Publicat în revista nr. 110 – Noiembrie 2016

Ec. Aurora Violeta AMUZESCU
Direcţia achiziţii publice – Consiliul Judeţean Dâmboviţa

În cursul anului 2016 au fost aprobate o serie de acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice precum Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice dar şi Legea nr.100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.
Până la data de 16.11.2016 nu au fost aprobate Normele de aplicare a legii privind concesiunile de servicii şi concesiunile de lucrări (Legea nr. 100/ 2016), nu au fost aprobat un model de documentaţie de atribuire, fişă de date sau un Ghid privind concesiunile de lucrări şi servicii.
Din Comunicatul de presă postat pe site-ul www.gov.ro din data de 16 noiembrie 2016 reiese faptul că Guvernul a aprobat normele de aplicare a legii privind concesiunile de servicii şi con-cesiunile de lucrări (Legea nr. 100/ 2016), act normativ necesar punerii în aplicare a legislaţiei primare în domeniul achiziţiilor publice:
“- procedurile prevăzute de Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii care sunt finalizate cu atribuirea unui contract de concesiune vor fi aplicabile doar dacă valoarea acestora depăşeşte pragul de 23.227.215 lei
-au fost stabilite noi reguli pentru evaluarea documentaţiilor de atribuire publicate în SEAP….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.