Achiziţiile publice online şi utilizarea mijloacelor electronice în Strategia naţională privind achiziţiile publice

În Capitolul Strategiei naţionale privind achiziţiile publice intitulat Sporirea capacităţii autorităţilor contractante în utilizarea procedurilor on-line s-a prevăzut că un nou sistem electronic destinat achiziţiilor electronice (SICAP) va fi lansat cu scopul de a facilita activitatea autorităţilor contractate în procesul organizării şi funcţionării achiziţiilor publice şi în egală măsură accesul şi participarea operatorilor economici la aceste proceduri prin adoptarea în primul rând a unor modalităţi accesibile de aplicare şi o abordare mai uşoară şi funcţiuni ale sistemului explicative/intuitive.
În sensul ducerii la bun sfârşit a celor propuse, s-a lansat Proiectul SICAP care are ca scop, printre altele, creşterea uşurinţei în utilizare, atât pentru companii şi autorităţile contractante, prin creşterea flexibilităţii şi modularităţii, prin implementarea de filtre de căutare sensibile (definite de utilizatori), prin implementarea de notificări automate şi prin crearea de posibilităţi de căutare avansată şi de raportare a informaţiilor publice. În special noul sistem SICAP va urmări punerea în aplicare a tuturor recomandărilor descrise în documentul Comisiei Europene intitulat Golden Book on Eprocurement şi se va asigura că nu există bariere de ordin financiar sau tehnic care să limiteze accesul companiilor străine la piaţa românească de achiziţii.achiz pub onlineCa orice alt sistem informatic, acesta poate fi util doar dacă se acordă o atenţie deosebită (…) operaţionalizării sistemului pentru a permite extragerea de date relevante şi de indicatori cheie de performanţă, pentru a putea monitoriza sistemul de achiziţii şi semnala orice comportament neconform neadecvat.
Viitorul SICAP este conceput într-un mod în care permite o tranziţie lină în viitor la achiziţii publice realizate integral on-line (de la publicarea electronică a anunţurilor de participare, depunerea online a ofertelor şi atribuirea efectivă a contractului). SICAP va avea posibilitatea de a adăuga noi module funcţionale, cum ar fi de deschiderea electronică fertelor, facturarea electronică şi plata.
Deşi Strategia a fost concepută şi pentru a clarifica anumite aspecte care vor fi introduse în noua legislaţie, considerăm că Sinteza măsurilor propuse, instituţiile responsabile, termene de finalizare şi impact preconizat au fost stabilite ţinându-se cont doar de urgenţa cu care trebuie introduse acestea şi nu de considerentele de ordin tehnic şi organizatoric. Astfel, s-au stabilit ca termene:….

Echipa SCPA Ceparu şi Irimia

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.