R.A.P. în dialog cu specialiştii în achiziţii publice

Reporter: Apreciem profesionalismul şi implicarea dumnevoastră de-a lungul acestei perioade, în dezvoltarea sistemului naţional de achiziţii publice, iar în acest sens am dori să aflăm cum consideraţi că va evolua aplicativ, domeniul achiziţiilor publice în anul 2016 în contextul implementării noului pachet legislativ aprobat de Executiv?

Ecaterina Milica Dobrotă: Înainte de a răspunde întrebărilor adresate, aş vrea să vă mulţumesc şi eu pentru consideraţie dar şi pentru posibilitatea de a împărtăşi din experienţa mea cititorilor dvs. Referitor la evoluţia cadrului legislativ, acest an a început deja cu schimbări şi noutăţi în domeniul achiziţiilor publice: Comisia europeană a ridicat pragurile valorice de aplicare pentru procedurile în domeniul sectorial; a emis reguli de stabilire a documentului unic european. Avem în faţă un 2016 cu multiple modificări benefice, aşteptate cu interes, cum ar fi modul de selectare al ofertei prin prioritizarea calităţii, modificarea contractului pe parcursul execuţiei.Dar aceste noutăţi vor “cere” actorilor din domeniu un studiu suplimentar, aprofundat, pentru a face faţă provocărilor impuse de legistaţia viitoare. “Profesionalismul” va fi cuvântul de bază în cunoaşterea, înţelegerea fenomenelor ce vor avea loc în fiecare etapă a achiziţiilor.Picture1

Silvia Bărbulescu: În mod evident, anul 2016 va reprezenta un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. După cum este cunoscut, urmare adoptării la începutul anului 2014 a noului pachet legislativ de modificare a Directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice, statele membre, inclusiv România, au la dispoziţie o perioada de 24 de luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări pentru implementarea acestora în legislaţia naţională. În acest contex legislativ european, promovarea noului pachet legislativ şi a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice reprezintă un moment esenţial în definirea noilor reforme legislative naţionale, este un document ce presupune acţiuni care definesc politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului naţional de achiziţii publice în perioada 2015 – 2020, al cărui scop declarat este acela de a crea cadrul pentru a obtine eficienţa, eficacitate, economie, în condiţii de integritate şi responsabilitate. Sectorul achiziţiilor publice este un sector aflat în permanentă restructurare şi, din acest punct de vedere, apreciez că anul 2016 va reprezenta un moment de reviriment al domeniului achiziţiilor publice la nivel naţional.

Florentina Drăgan: Sunt reglementate proceduri de atribuire noi, noile acte normativ stabilesc în sarcina autorităţilor contractante şi mai multe responsabilităţi cu termene de îndeplinire foarte scurte; pentru operatorii economici noul pachet legislativ aduce importante schimbări în procedura de soluţionare a contestaţiilor. Cred ca va fi un an dificil pentru toţi actorii implicaţi în sistemul de achiziţii.

Florin Irimia: Vă mulţumesc pentru aprecierea exprimată şi mă bucur că am avut privilegiul ca, atât în calitate de practician implicat în activităţi de consultanţă şi reprezentare juridică specializată, cât şi de membru al colectivului de redacţie al Revistei de Achiziţii Publice, să contribui într-o mică măsură la evoluţia pozitivă a sistemului actual al achiziţiilor publice.
În ceea ce priveşte viitorul imediat al acestui sistem, anul 2016 se anunţă unul al provocărilor: definitivarea noului pachet legislativ atât la nivelul legilor primare care transpun noile directive privind achiziţiile publice şi concesiunile, cât mai ales la nivelul legislaţiei secundare (noremele de aplicare) şi al celei terţiare (ghiduri şi instrucţiuni de aplicare) care trebuie să sprijine şi să faciliteze activitatea celor implicaţi în atribuirea contractelor de achiziţie publică; implementarea progresivă a celorlalte măsuri prevăzute în Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice aprobată prin HG nr. 901/27.10.2015, în special a celor care vizează creşterea capacităţii administrative a autorităţilor contractante prin profesionalizarea acestora şi cele privind interpretarea uniformă a legislaţiei achiziţiilor publice, atât la nivel instituţiilor de monitorizare, supraveghere şi contracol dar mai ales la nivel judiciar; schimbarea radicală a abordării modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin transferul atenţiei de la formalismul excesiv către calitatea ofertelor pentru a se obţine ceea ce se numeşte valoare pentru bani.

Călin Alexe: Intrarea în vigoare a noului pachet legislativ în domeniul achiziţiilor publice este un moment aşteptat cu nerăbdare, încredere şi speranţă de toţi practicienii din domeniul achiziţiilor publice. Necesitatea unei schimbări substanţiale la nivelul legislaţiei specifice se simţea de foarte multă vreme. Vechea legislaţie şi-a atins limitele, într-o piaţă a achiziţiilor publice care s-a perfecţionat şi slefuit semnificativ mai ales în ultimii ani. Legislaţia trebuia să ţină pasul cu realităţile ultimilor ani, lucru înţeles foarte repede de legiuitorul european care a dat startul schimbării prin adoptarea noilor directive în domeniu. În mod evident, anul 2016 şi chiar anul 2017 sunt ani dificili, atât din perspectiva autorităţilor contractante, cât şi din perspectiva operatorilor economici. Suntem cu toţii într-un moment de restartare, când trebuie să înţelegem şi mai ales să aplicăm o legislaţie nouă. Începutul de drum va fi, fără discuţie, unul dificil, întrucât lacunele noii legislaţii se vor vedea cu adevărat numai după intrarea sa în vigoare, când vor începe problemele practice şi dificultăţile de implementare. La acestea se adaugă şi faptul că va fi necesar să treacă cel puţin 6 luni, într-o estimare optimistă, pentru a se putea cristaliza, încetul cu încetul, o anumită jurisprudenţă a CNSC şi a instanţelor de judecată în raport de noua legislaţie. Cu toate acestea, apreciez că practicienii în domeniu, indiferent că reprezintă autorităţile contractante sau operatorii economici, nu au de ce să se teamă de noua legislaţie. Scopul urmărit atât de aceasta, cât şi legislaţia europeană pe care o transpune, îl reprezintă simplificarea procedurilor şi sprijinirea şi încurajarea IMM-urilor pentru a putea participa în piaţa achiziţiilor publice. În egală măsură, apreciez că, aflându-ne cu toţii la începutul unui nou drum, oportunităţile de specializare existente pentru practicienii în domeniu sunt multiple. În concluzie, privesc cu optimism evoluţia pieţei achiziţiilor publice, fiind convins că aplicarea noii legislaţii va avea efecte benefice inclusiv la nivelul îmbunătăţirii ratei de absorbţie a fondurilor europene.

Gheorghe Cazan: Declaraţiile făcute până acum de diverşi reprezentanţi ai autorităţilor publice au avut în general un ton pozitiv, încurajator, generând aşteptări foarte optimiste în ceea ce priveşte simplificarea şi flexibilizarea procesului de achiziţii publice. Personal, sunt mai degrabă sceptic în această privinţă, întrucât domeniul achiziţiilor este mult prea complex ca să ne putem închipui că această arie de activitate va fi, începând cu 2016, una de rutină, fără dificultăţi şi fără probleme de interpretare în practică. Oricum, este încă devreme pentru un răspuns concret în acest sens, câtă vreme lipsesc informaţiile relevante cu privire la cel puţin două elemente de importanţă majoră pentru practicieni: noile norme metodologice şi noul sistem electronic al achiziţiilor publice (SICAP).

Pentru a viziualiza interviul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.