You Are Browsing ‘Legislatie UE’ Category

Asigurarea transparenţei şi corectitudinii procedurilor de achiziţie publică reprezintă unul dintre principalele deziderate ale instituţiilor europene. În vederea atingerii lui, legislaţia europeană în domeniu, respectiv Directiva 2014/24/UE, art. 24, recomandă statelor membre UE să se asigure...

Noile Directive europene în materie de achiziţii publice încearcă să facă un pic de ordine în această problematică complicată şi, într-o oarecare...

Mult aşteptatul proiect de lege privind achiziţiile publice de transpunere a Directivei nr. 2014/24/UE privind achiziţiile publice a fost pus în dezbatere...

După cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul...

Proiectul legii achiziţiilor publice clasice, aflat în procedură de consultare publică din luna iulie 2015,  confirmă materializarea unei tendinţe...

La nivelul acquisului comunitar, conceptul de „liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi” şi-a găsit reglementarea încă din anul 1992,...

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele...

Transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor a intrat în linie dreaptă. Pe site-ul A.N.R.M.A.P -ului (viitorul A.N.A.P.) au fost...

Aşa cum deja se cunoaşte de către practicienii în domeniu, unul dintre marile merite ale noii directive europene în materie de achiziţii publice...

Abordarea acestui subiect este generată de recenta consultare publică lansată de Comisia Europeană cu privire la căile de atac în domeniul achiziţiilor...

error: Content is protected !!