Conceptul de “divizare a contractelor pe loturi” în reglementarea noii directive europene privind achiziţiile publice

La nivel comunitar, achiziţiile publice sunt considerate a fi unul dintre instrumentele de piaţă cu rol esential, care trebuie utilizate de Statele Membre în scopul realizării unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, asigurând în acelaşi timp o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice. Pornind de la aceste premise, Parlamentul European a adoptat la începutul anului trecut, un pachet legislativ de modificare a Directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice, modificări legislative ce se preconizează că vor avea un impact deosebit asupra tuturor entităţilor implicate în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, noile măsuri prevăd implementarea de mecanisme menite să faciliteze, în special, participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la achiziţiile publice şi să permită achizitorilor să utilizeze mai eficient achiziţiile publice în sprijinul unor obiective societale comune.

La nivelul acquisului comunitar, până la data adoptării Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a  Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, noţiunea de “divizare a contractului pe loturi” nu avea o reglementare de sine stătătoare la nivelul Directivei 2004/18/CE, textul normativ comunitar făcând referire la atribuirea contractelor sub forma de loturi separate în contextul Articolului 9 – Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziţii publice, a acordurilor-cadru şi a sistemelor dinamice de achiziţie. Astfel, legiutorul european nu prevedea obligaţia statelor membre de a diviza contractele pe loturi, însă instituia o serie de reguli privind determinarea valorii estimate a acestora, în situaţia atribuirii pe loturi.

În ceea ce priveşte modul de reglementare a conceptului de “divizare a contractului pe loturi”, remarcăm că noua directivă porneşte de la premisa că achiziţiile publice ar trebui adaptate la necesităţile întreprinderilor mici şi mijlocii. Autorităţile contractante ar trebui să fie încurajate să utilizeze „Codul european al celor mai bune practici care facilitează accesul IMM-urilor la contractele de achiziţii publice”, care oferă îndrumări cu privire la modul în care acestea pot folosi cadrul de achiziţii publice astfel încât să faciliteze participarea IMM-urilor.

consilier jur. Silvia Bărbulescu, expert achiziţii publice

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.