Despre remedii….şi nu numai….

calinalexeDupă cum deja se cunoaşte de către cei interesaţi, la data de 22.07.2015, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică, pe website-ul propriu[1], două proiecte de acte normative pe cât de importate, pe atât de aşteptate, şi anume proiectul de Lege privid achiziţiile publice şi proiectul de Lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi functionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Fără a minimiza importanţa proiectului de lege privind achiziţiile publice, formarea şi aplecarea subsemnatului către domeniul litigiilor în materie de achiziţii publice m-au determinat să acord o atenţie sporită celui de-al doilea proiect de lege, ce vizează remediile. Oarecum „iniţiat” anterior asupra direcţiilor urmărite de autorii proiectului, prin discuţiile repetate purtate pe parcursul anului la diferite conferinţe/workshop-uri în materie de achiziţii publice, am lecturat cu mare interes, dar şi cu un ochi critic, respectivul proiect de lege.

În ansamblul său, proiectul de lege privind remediile şi căile de atac este unul interesant şi chiar inovator din anumite perspective şi ar putea avea, cu anumite corecţii, un impact pozitiv în piaţa achiziţiilor şi concesiunilor. Unul din meritele principale pe care trebuie să-l recunoaştem autorilor proiectului este acela că se revine, în sfârşit, în limitele normalităţii juridice, prin eliminarea atât de blamatei garanţii de bună conduită. Nicăieri în cuprinsul noului proiect de lege nu se mai face vreo referire la o astfel de garanţie, ceea ce, nu poate decât să bucure operatorii economici. Fără a insista acum asupra garanţiei de bună conduită, în legatură cu care s-au scris deja nenumărate articole/recenzii etc., în marea lor majoritate extrem de critice, remarc numai faptul că, chiar şi în urma adoptării celebrei Decizii nr. 5/15.01.2015 a Curtii Constituţionale, dreptul de acces la justiţie a continuat să fie încălcat prin faptul că, deşi nu mai este aplicabil art. 271^2 alin. (1) din O.U.G nr. 34/2006, ce obligă autoritatea contractantă să execute imediat garanţia de bună conduită la momentul rămânerii definitive a hotărârii de respingere a contestaţiei, contestatorii au, în continuare, obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită la momentul depunerii contestaţiei.

avocat Călin ALEXE, SCA Mihăilă şi Asociaţii

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI![1] http://www.mfinante.ro/transparent.html?method=transparenta&

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.