You Are Browsing ‘Legislatie UE’ Category

Din varii motive, după publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuie, autoritatea contractantă aduce completări, corectări, clarificări la caietului de sarcini. Cauzele acestor acţiuni pot fi multiple: nedefinirea clară a necesităţii autorităţii contractante; lipsa de experienţă a echipei...

Recentele evoluţii ale contextului geo-politic internaţional prevestesc investiţii semnificative ale statelor in achiziţiilor de produse si servicii...

La începutul lunii martie[1] după aproximativ 12 luni de la adoptarea directivelor …. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea...

Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică, în cadrul căreia sunt prezentate noi preţuri, revizuite în sens descrescător...

Operaţiunile (cerinţele) compensatorii (offsets) versus Directiva 2009/81/CE privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de...

Cumulând toate modificările legislative apărute începând cu 2006, pornind de la OUG nr. 34, ANRMAP, a prezentat proiectul legii privind achiziţiile...

În proiectul noii Legi privind achizițiile publice, propuse spre dezbatere de către ANRMAP la începutul lunii martie 2015, se face referire la documentul...

La mai bine de jumătate de an de la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2014 privind instituirea garanţiei de bună-conduită că o condiţie esenţială...

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind...

Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de camera de apel competentă în...

error: Content is protected !!