You Are Browsing ‘Legislatie UE’ Category

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie 2014. Pachetul este compus din 3 directive[1], aprobate de Parlamentul European şi Consiliu, la 26 februarie 2014. Adoptarea acestui nou pachet legislativ...

În data de 14 noiembrie 2012 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva 2012/27/UE[1] a Parlamentului European şi a Consiliului...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificată şi completată de 18 ori însă, cea mai controversată a fost modificarea adusă...

Reporter: Ce probleme, soluţii şi provocări practice vedeţi în transpunerea noilor Directive Europene privind achiziţiile publice? Care credeţi...

Metodologia privind eliberarea pentru cetăţenii care au studiat în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, a fost adoptată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale, nr. 3.590/2014. Metodologia...

Vom prezenta în cele ce urmează hotărârea Curţii Europene de Justiţie pronunţată în cauza C‑561/12 având ca obiect o cerere de decizie preliminară...

error: Content is protected !!