Strategia naţională în achiziţii publice – document de bază privind reformele în domeniul achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante

În mod evident, anul 2015 a reprezentat un an al reformelor legislative în materia achiziţiilor publice la nivel naţional. După cum este cunoscut, urmare adoptării la începutul anului precedent a noului pachet legislativ de modificare a Directivelor europene în domeniul achiziţiilor publice, statele membre, inclusiv România, au la dispoziţie o perioada de 24 de luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări pentru implementarea acestora în legislaţia naţională. În acest contex legislativ european, promovarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice reprezintă un moment esenţial în definirea noilor reforme legislative, reprezentând un document ce presupune acţiuni care definesc politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului naţional de achiziţii publice în perioada 2015 – 2020, al cărui scop declarat este acela de a crea cadrul pentru a obţine eficienţa, eficacitate, economie („value for money’’), în condiţii de integritate şi responsabilitate.

image-2015-01-28-19224653-41-achizitiile-publice-proiectele-europene-raportul-mcv

Strategia cuprinde cinci capitole care se completează şi explicitează reciproc, formând un ansamblu coerent. Este de subliniat faptul că îmbunătăţirea sistemului de achiziţii publice nu depinde de o singură măsură, izolată, ci de implementarea strategiei, în ansamblul sau. Capitolul 4, intitulat Capacitatea autorităţilor contractante, în special profesionalizarea şi integritatea, ar trebui să reprezinte acea parte a strategiei care să cuprindă unele dintre cele mai importante direcţii de acţiune în materia reformelor în domeniul achiziţiilor publice, pornind de la premisa că autorităţile contractante reprezintă principalii actori în ceea ce priveşte derularea propriu-zisă a achiziţiilor publice, acele entităţi în lipsa cărora noţiunea de “achizţii publice” nu ar exista. Practic, realizarea achiziţiilor publice, atât în ceea ce priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, cât şi derularea contractelor, până la finalizarea achiziţiei, se derulează exclusiv la nivelul autorităţilor contractante, toate acţiunile acestora fiind subsumate principiului asumării răspunderii, principiu direct şi în mod exclusiv aplicabil autorităţilor contractante.

Cons. jur. Silvia Bărbulescu, expert achiziţii publice

Pentru a viziualiza articolul în integralitatea sa, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.