Răspunsuri la problematica remediilor

Florentina DRĂGAN, Consilier soluţionare contestaţii

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.  

1. Sunt elemente de noutate în cadrul Proiectului de lege privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, adoptat de Camera deputaţilor, trimis pentru promulgare1 (denumit în continuare proiect de lege) faţă de cel aprobat de Senat ?
CNSCDa, au fost câteva amendamente formulate şi admise.
Unul din cele mai importante amendamente şi un element pozitiv în aplicarea acestui act normativ este derogarea de la prevederile art. 193 alin. (2) cpc2, introdusă la art. 6 din cadrul proiectului3; motivat de faptul că introducerea etapei suplimentare a ”notificării prealabile” fără această normă derogatorie nu şi-ar fi produs efectele dorite de legiuitor4. Altfel spus lipsa notificării prealabile autorităţii contractante va conduce la respingerea contestaţiei ca inadmisibilă, excepţie ce va putea fi invocată şi din oficiu de către Consiliu, nu numai de autoritatea contractantă.
Un alt element important, modificat urmare a formulării unui amendament este faptul că în cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor pe cale administrativ jurisdicţională de către CNSC, suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei se va putea dispune prin pronunţarea unei încheieri5 şi nu a unei decizii, făcându-se astfel o corectă reglementare6, amendament care este în deplină concordanţă şi cu prevederile codului de procedură civilă.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.