Din jurisprudenţa CJUE C – 324/14 Partner Apelski Dariusz vs Zarząd Oczyszczania Miasta

Gelu CAZAN, Consilier achizitii publice 

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.  

Dacă există în continuare incertitudini (majore) cu privire la modul în care trebuie abordată în practică problema terţului susţinător, cazul prezentat în cele ce urmează ar putea să aducă anumite clarificări. Este adevărat că o serie de chestiuni sunt încă lăsate într-o zonă ”gri”, însă o parte dintre argumentele care au precedat răspunsurile Curţii pot reprezenta repere pentru înţelegerea mai corectă a acestei reglementări, controversate într-o oarecare măsură. Speţa nu se referă exclusiv la susţinerea acordată de terţul susţinător, atingând şi subiecte precum limitele în care este posibilă modificarea ofertei, necesitatea de a anula o licitaţie electronică în cazul în care un ofertant nu a foat invitat să participe la această fază deşi a prezentat o ofertă admisibilă, respinsă în mod eronat de autoritatea contractantă, precum şi aplicabilitatea Directivei 24/2014/UE înainte de expirarea termenului de transpunere.hartaeuCazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Krajowa Izba Odwoławcza (Camera Naţională de Recurs din Polonia) în ceea ce priveşte interpretarea articolelor 2 şi 44, precum şi a articolului 48 alineatul (3) din Directiva 18/2004/CE.
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între societatea comercială Partner Apelski Dariusz, pe de o parte, şi Zarząd Oczyszc-zania Miasta (Serviciul de salubrizare al oraşului), pe de altă parte, în legătură cu excluderea primului de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru curăţarea mecanică polivalentă a străzilor oraşului Varşovia (Polonia).
Acţiunea principală şi întrebările preliminare
În luna decembrie a anului 2013, Serviciul de salubrizare al oraşului Varşovia a lansat o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii publice privind curăţarea mecanică generală a străzilor pe timp de iarnă şi de vară, pentru perioada 2014-2017. Curăţarea pe timp de iarnă care făcea obiectul acestui contract constă, în esenţă, în prevenirea formării gheţii şi în îndepărtarea acesteia prin presărarea de nisip cu sare, precum şi în deszăpezirea cu ajutorul plugurilor de zăpadă pe anumite categorii de şosele urbane; curăţarea pe timp de vară consta în măturarea şi în curăţarea cu apă a şoselelor.

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.