Categorii de prejudicii solicitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice Cauza T570/13 – Agriconsulting Europe SA vs Comisia Europeană

Av. Iuliana LEON

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.  

Contracte de achiziţii publice de servicii – Procedură de cerere de ofertă – Asistenţă tehnică operaţională în vede-rea stabilirii şi a gestionării unui mecanism de reţea pentru punerea în aplicare a parteneriatului european pentru inovare «Productivitatea şi dezvoltarea durabilă a agriculturii» – Respingerea ofertei unui ofertant – Atribuirea contractului unui alt ofertant – Ofertă anormal de mică – Răspundere extracontractuală”
I. Cererea Tribunalulleon Uniunii Europene („Curtea”) a fost sesizat cu o cerere de reparare a prejudiciilor pretins suferite de Agriconsulting Europe SA („Reclamanta”), ca urmare a participării cu ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire organizate în temeiul Regulamentului (CE, EURA-TOM) nr.1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene („Regulamentul financiar”), din cauza neregularităţilor săvârşite de comisia de evaluare a ofertelor.
Reclamanta a solicitat să îi fie acordate patru categorii de daune-interese pentru:
1. prejudiciul suferit prin pierderea şansei de a încheia contractul pentru atribuirea căruia a fost organizată procedura de atribuire şi în cadrul căreia a participat cu ofertă,
2. suportarea cheltuielilor de participare la procedura de atribuire,
3. prejudiciul moral,
4. obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.
II.Aspecte referitoare la documentaţia de atribuire:

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.