Analiza sistemului instituţional al achiziţiilor publice al ţării de profil, România

Publicat în numărul 104 al Revistei de Achizitii Publice.  

Un studiu al Uniunii Europene, privind capacitatea administrativă în UE, având ca ţară de profil, România, privind nou-creata ANAP arată că din punct de vedere administrativ, aceasta este entitatea primară pentru achiziţii publice din România, fiind responsabilă cu alcătuirea politicilor şi legislaţiei şi având funcţii executive şi de supraveghere. Cea de-a doua parte a studiului, include analiza controalelor ex-ante a tuturor documentelor de licitaţie înaine de publicarea pe portalul naţional e-achizitii, indiferent de valoarea lor sau de procedura. În contrast cu ANRMAP, noua ANAP are o structură mult mai puţin centralizată, ceea ce îi va permite să răspundă nevoilor diferitor regiuni ale ţării.HARTACNSC este organizaţia de primă instanţă administrativă cu jurisdicţie peste achiziţiile publice. Are drept scop garantarea conformităţii autorităţilor contractante cu legislaţia prin rezolvarea contestaţiilor depuse de orice persoană care susţine ca i s-au violat drepturile sau interesele legitime printr-o acţiune a autorităţii contractante. Ea are puterea de a anula acţiunea care lezează reclamantul, de a anula o procedură de atribuire sau de a obliga o autoritate contractantă să ia măsuri corective….

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.