av Bruno LEROY

Publicat în revista nr. 128 – Mai 2018

Reporter: Ce schimbări a adus pachetul legislativ pe achiziţii publice şi cum consideraţi că se desfăşoară implementarea acestuia?

av Bruno LEROY: Pachetul legislativ pe achiziţii publice clarifică unele aspecte importante care au ridicat de-a lungul timpului probleme în practică, printre care putem menţiona condiţiile privind modificarea contractului de achiziţii publice, subcontractarea, valorificând în acelaşi timp, jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în domeniul achiziţiilor publice codificată în pachetul de directive.

În plus, pachetul legislativ avansează procesul de debirocratizare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice, printr-un prim pas – introducerea documentului unic de achiziţii european, facilitând astfel accesul IMM-urilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Implementarea pachetului de directive din domeniul achiziţiilor publice prin pachetul legislativ adoptat în anul 2016 (prin Legile 98/2016, 99/2016 şi 100/2016) este una corectă. În acelaşi timp, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) şi guvernul României evaluează aspectele încă problematice care constituie obstacole pentru absorbţia fondurilor europene alocate României şi este în curs de finalizare a unui proiect de act normativ menit să asigure coerenţa reglementării atât la nivel intern, cât şi prin raportare la pachetul de directive…

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.