Exercitarea controlului achiziţiilor publice de către Curtea de Conturi

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi normelor de aplicare ale acestora, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza un sistem dinamic de achiziţii pentru achiziţii de uz curent, ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac necesităţile autorităţii contractante. Acesta este organizat şi funcţionează în integralitate ca un proces electronic şi este deschis, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie.
Sistemul dinamic de achiziţii poate fi împărţit pe categorii de produse, lucrări sau servicii care sunt definite în mod obiectiv, pe baza caracteristicilor achiziţiilor care urmează a fi realizate în cadrul categoriei în cauză, caracteristici care pot include referinţe la dimensiunea maximă admisibilă a contractelor subsecvente specifice sau la o anumită zonă geografică în care contractele subsecvente specifice vor fi executate.
Pentru efectuarea unei achiziţii în cadrul unui sistem dinamic de achiziţii, autoritatea contractantă aplică regulile licitaţiei restrânse. Toţi candidaţii care îndeplinesc criteriile de calificare şi selecţie sunt admişi în sistem, autoritatea contractantă neavând dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi admişi în cadrul sistemului.
În cazul în care autoritatea contractantă a împărţit sistemul pe categorii de produse, lucrări sau servicii, autoritatea contractantă specifică criteriile de calificare şi selecţie aplicabile pentru fiecare categorie.
Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta următoarele termene:
· perioada minimă pentru depunerea solicitărilor de participare este de 30 de zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare;
· perioada minimă pentru depunerea ofertelor este de 10 zile de la data transmiterii invitaţiei de depunere a ofertelor. …

 

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.