Modificarea organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile

Publicat în revista nr. 127 – Aprilie 2018

Regulament – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile
Instituţiile şi/sau autorităţile publice beneficiare ale proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă pot înfiinţa structuri responsabile cu implementarea proiectelor cu personal încadrat suplimentar, în afara organigramei, peste numărul maxim de posturi aprobat al instituţiei/autorităţii publice, în limita posturilor aprobate prin cererile de finanţare, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
· există un proiect aprobat prin contract/acord/ordin de finanţare de către autoritatea de management sau structura care gestionează programul din care este finanţat acesta;
· în urma evaluării posturilor existente şi a necesarului de resurse umane a fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituţiei şi/sau autorităţii publice beneficiare prin care se constată imposibilitatea salariaţilor de a prelua atribuţii suplimentare sau nu există suficient personal de specialitate cu competenţele necesare defăşurării unor activităţi specifice din cadrul proiectului;…

 

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.