Verificarea utilizării sumelor acordate prin acţiuni de sponsorizare şi mecenat de către inspecţia fiscală

Publicat în revista nr. 132 – Septembrie 2018

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice ANAP

În baza unei decizii emisă de Curtea de Conturi s-au constatat anumite deficienţe privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecţiei economico-financiare efectuate de Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la:
– „la nivelul MFP şi al instituţiilor subordonate acestuia, nu se cunosc beneficiarii acţiunilor de mecenat şi/sau sponsorizare”,
– „legislaţia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenită bugetului de stat, dar nu obligă contribuabilii să înştiinţeze instituţiile statului în legătură cu beneficiarii acţiunilor acestora”,
– “la nivelul Ministerului Finanţelor Publice nu există nicio structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care fondurile primite sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994”,
– “pentru suma de 696.378.270 lei încasată de fundaţii şi asociaţii non-profit din impozitul pe profit redirecţionat în anul 2015, nu există certitudinea privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat”,
– „în anul 2015, persoanele fizice au redirecţionat un procent de 2% din impozitul pe venit, fiind finanţate astfel un număr de 27.955 unităţi beneficiare cu suma totală de 138.154.114 lei, aşa cum rezultă din datele puse la dispoziţie de către ANAF. Numărul entităţilor care au primit sume mai mari de 100.000 de lei este de 89, dintre care 14 au fost finanţate cu sume cuprinse între 500.000 de lei şi 4.000.000 de lei”,
– „în ambele situaţii s-a constatat că la nivelul MFP nu a fost identificată nici o structură abilitată de lege care să efectueze controlul modului în care sunt cheltuite fondurile publice primite de către beneficiari”,
Acest lucru a fost posibil în condiţiile în care în prezent legislaţia în vigoare nu face trimitere la modul în care poate fi verificată cheltuirea acestor resurse şi nu indică instituţia/instituţiile cu atribuţii în acest sens şi a decis că „Ministerul Finanţelor Publice va realiza o analiză în vederea atribuirii monitorizării şi controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit şi venit unei structuri subordonate, iniţiind în acest sens modificările legislative care se impun, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, în alte scopuri decât cele pentru care s-au înfiinţat……

Pentru a viziualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.