Modificarea statutului profesiei de consilier juridic

În Monitorul Oficial al României, nr. 452 din data de 20 iunie 2014 a fost publicată Hotărârea Congresului Ordinar al Ordinului Consilierilor Juridici din România (O.C.J.R.) nr. 4/2012 pentru modificarea Statutului profesiei de consilier juridic.

Congresul a hotarat urmatoarele modificari:

  • În tot cuprinsul statutului, au fost înlocuite o serie de sintagme, astfel: sintagma “Uniunea Colegiilor Consilierilor juridici din România” (având prescurtarea U.C.C.J.R.) se înlocuieşte cu sintagma “Ordinul Consilierilor Juridici din România” (având prescurtarea O.C.J.R.), sintagma “Comisia metodologică de organizare şi exercitare a profesiei de consilier juridic” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia metodologică de îndrumare profesională”, sintagma “Biroul executiv” se înlocuieşte cu sintagma “Comitetul coordonator”, sintagma “Comisia centrală de cenzori” se înlocuieşte cu sintagma “Comisia de cenzori” şi sintagma “Comisia centrală de disciplină” se înlocuieşte cu “Comisia de disciplină”,
  • Organele de conducere ale O.C.J.R. sunt:

a) Congresul (format din toţi delegaţii Colegiilor teritoriale membre);

b) Consiliul (format din toţi decanii Colegiilor teritoriale membre);

c) Comitetul coordonator (format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi);

d) Comisia de cenzori.

  • În cadrul O.C.J.R. funcţionează următoarele organe de specialitate:

a) Comisia de disciplină;

b) Comisia metodologică de îndrumare profesională;

c) secretarul general;

d) trezorierul;

e) aparatul tehnico-administrativ al O.C.J.R.

  • Vicepreşedinţii O.C.J.R. sunt în număr de 7 şi sunt înlocuitori ai preşedintelui, în lipsa prim-vicepreşedintelui, în ordinea stabilită de către acesta.
  • Vicepreşedinţii zonali coordonează activitatea membrilor Federaţiei, conform arondării teritoriale, astfel:

a) zona I: Bucureşti / Călăraşi / Giurgiu / Ialomiţa / Ilfov / Teleorman / Constanta / Tulcea;

b) zona II: Bacău / Botoşani / Brăila / Galaţi / laşi / Neamţ / Vaslui / Vrancea / Suceava;

c) zona III: Bihor / Bistriţa-Năsăud / Cluj / Harghita / Maramureş / Mureş / Satu Mare / Sălaj;

d) zona IV: Alba / Arad / Caraş-Severin / Dolj / Gorj / Hunedoara / Mehedinţi / Olt / Timiş;

e) zona V: Argeş / Braşov / Buzău / Covasna / Dâmboviţa / Prahova / Sibiu / Vâlcea.

Hotărârea, a mai adoptat și însemnele corpului profesional, sigla, modelul ştampilei şi al timbrului sec al O.C.J.R., modelul ştampilei pentru preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii O.C.J.R., modelul ştampilei pentru Comisia de cenzori (preşedinte comisie), Comisia de disciplină (preşedinte comisie), Comisia metodologică de îndrumare profesională (preşedinte comisie), secretar general şi trezorier O.C.J.R., modelul ştampilei şi al timbrului sec al Colegiului teritorial, modelul legitimaţiei consilierului juridic, tip card, modelul ştampilei personalizate a consilierului juridic, modelul parafei şi al insignei consilierului juridic, modelul ştampilei societăţii profesionale, precum şi modelul împuternicirilor de reprezentare juridică pentru consilierul juridic, pentru societăţi profesionale şi de substituire între societăţi profesionale care au fost modificate și cuprinse în anexele ce fac parte din statut. Forma, caracteristicile şi dimensiunile, aşa cum sunt prevăzute în anexe, sunt obligatorii.

 Revista de Achizitii Publice

 

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.