Flash legislativ – Achiziții de certificate verzi

a) Ordinul Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 145 din 2/27/2014.  

Preşedintele Autorităţii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

“ Art. 1. – Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei decertificate verzi, pentru anul 2013, se stabileşte la 0,224 certificate verzi/MWh.
Art. 2. – (1) Pentru îndeplinirea cotei obligatorii de certificate verzi prevăzuta la art. 1, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM – S.A. organizează 3 sesiuni de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în perioada 1 martie-31 martie a anului curent
(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (6) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2011, Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM – S.A. transmite la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei până la data de 4 aprilie 2014 inclusiv situaţia contului de certificate verzi pentru fiecare participant la piaţa de certificate verzi.
Art. 3. – Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. “

b) Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, nr. 169, din 10 martie 2014.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

“ Art. 1. – Valorile-limita de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2014 sunt următoarele:
a) valoarea minimă de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde);
b) valoarea maximă de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).
Art. 2. – Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2014, este de 532,44 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,293 euro/certificat verde neachiziţionat).
Art. 3. – Societatea Operatorul pietei de energie electrica si a gazelor naturale OPCOM – S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.”

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.