Revista de Achiziţii Publice Nr. 88 – ianuarie 2015 (57)