Revista de Achiziţii Publice Nr. 91 – aprilie 2015 (57)