Revista de Achiziţii Publice Nr. 97 – octombrie 2015 (58)