You Are Browsing ‘Seminarii’ Category

  Pentru întocmirea indicatorilor de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare...

08 IUNIE 2017 Centrul de conferinţe Editura EAGroup, Bucureşti SPEAKER: Marius GOGESCU, consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, formator cu experienţă atât în derularea achiziţiilor publice, cât şi ca trainer de profil, Preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în perioada 2007...

28 noiembrie 2016, Bucureşti, Hotel Sheraton SPEAKERI INVITAŢI Specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP); Specialişti...

INVITAŢI din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), avocaţi,...

Pe parcursul seminarului se va urmări cunoaşterea şi aplicarea prevederilor noilor reglementări contabile, însuşirea modificărilor aduse legislaţiei din domeniul contabilităţii privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe, actualizarea procedurilor contabile în conformitate cu directivele europene.  06 – 07...

error: Content is protected !!