După cum bine se cunoaşte, de multe ori, procedurile de achiziţie publică, indiferent de tipul acestora, pot fi foarte complexe, implicând o sumedenie de probleme complicate, de natură tehnică, financiară sau juridică. Întrucât autorităţile contractante nu dispun întotdeauna de personal specializat în toate aceste probleme, care să deţină nivelul de...

error: Content is protected !!