Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct...

Viitoarele Directive privind achiziţiile publice vor aduce, fără îndoială, anumite noutăţi în ceea ce priveşte aplicarea procedurilor de atribuire,...

error: Content is protected !!