16 octombrie: Reuniunea Specialiștilor și Experților în Achiziții Publice

reuniune_specialisti_achizitii_publiceRevista de Achiziții Publice organizează în data de 16 octombrie 2014, la Athenee Palace Hilton – Bucureşti, Reuniunea Anuală a Specialiștilor și Experților în Achiziții Publice. Evenimentul din acest an propune ca temă „Noile reguli și regimul simplificat al sistemului de achiziții publice: transparență și anticorupție”

[su_button url=”http://revista-achizitii.ro/wp-content/uploads/2014/09/formular_participare_reuniune2014.doc” target=”blank” style=”3d” background=”#941c38″ size=”4″ icon=”icon: download”] CLICK AICI pentru a te descărca FORMULARUL de participare la REUNIUNEA ANUALĂ A SPECIALIȘTILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE[/su_button]

Subiecte în dezbatere:

ACHIZIŢIILE PUBLICE ELECTRONICE

 • Avantajele achizițiilor publice electronice; obligativitatea lor în UE; Semnăturile electronice; e-CERTIS; Licitațiile electronice şi cataloagele electronice.

UN NOU REGIM SIMPLIFICAT PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIȚII DE SERVICII

 • Norme diferite pentru achiziția de servicii;  Regimul simplificat pentru serviciile sociale, culturale şi de sănătate. Rezervarea contractelor de servicii în domeniul social, cultural şi al sănătății pentru organizații specifice. Servicii excluse din sfera de aplicare a normelor europene în materie.

NEREGULI POSIBILE ŞI RISCURI ÎN DERULAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:

 • Determinarea valorii estimate; stabilirea şi justificarea criteriilor de calificare şi de atribuire; garanţia de participare; susţinerea de către o terţă persoană; ordinea etapelor în evaluarea ofertelor; solicitările de clarificări; corectarea abaterilor tehnice minore, erorilor aritmetice, viciilor de formă; subcontractarea;
 • Modificarea contractului de achiziţie publică pe parcursul derulării acestuia: Regula reluării competiţiei; Noţiunea de modificare substanţială a contractului; Clauzele de variaţie; Retragerea unui membru al asocierii contractante; Înlocuirea contractantului;

ASPECTELE SOCIALE ALE NOILOR NORME

 • Noile directive includ o „clauză socială” orizontală. Integrarea socială: contractele rezervate. Serviciile sociale, culturale şi de sănătate şi alte servicii (hoteliere, de restaurație şi catering), în condiţiile noului regim simplificat; Organizarea națională a serviciilor publice, în condiţiile noilor norme;
 • Excluderea de la participarea la proceduri a operatorilor care încalcă unele reguli sau obligații. Obligaţiile autorităților contractante privind excluderea;
 • Dispoziţii specifice privind subcontractarea; Modificarea contractelor în curs de derulare

TRANSPARENŢA ŞI ANTICORUPŢIA

 • Garantarea corectitudinii procedurilor. Consultările prealabile;
 • Motivele de excludere de la participarea la proceduri de achiziții publice, consolidate şi extinse;
 • Transparența este consolidată în cadrul măsurilor de „guvernanță” a achizițiilor publice;
 • Conflictul de interese, favoritismul şi corupţia–îmbunătăţirea măsurilor existente de protecţie şi prevederea unei protecţii suplimentare.

NOILE REGULI PENTRU „SECTOARELE SPECIALE”

 • „Sectoarele speciale” fac obiectul unor reguli distincte şi mai flexibile. Aplicabilitatea lor, autorităților contractante tradiționale (stat, comune, regiuni, etc.), şi unor întreprinderi publice sau private;
 • Reguli speciale pentru domeniile: apă, energie, transporturi şi servicii poştale. Excluderea activităților legate de explorarea petrolului, a gazului natural şi a unor servicii asociate serviciilor poştale (servicii financiare, logistice, electronice şi de filatelie).

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ÎN MATERIA ACHIZIŢIILOR PUBLICE: garanţia de bună conduită; justificarea interesului; excepţiile de procedură şi de fond; adoptarea măsurilor de remediere; celeritatate vs. contradictorialitate; protejarea informaţiilor declarate confidenţiale. Cele mai noi modificări legislative în materia contestaţiilor: analiză şi speţe.

LECTORI INVITAȚI: (au confirmat prezenta)

 • Marius GOGESCU – Vicepreşedinte ANRMAP
 • Ioana LAZAR, Director General ANI
 • Bogdan Lehel LORAND – Președinte CNSC
 • Gheorghe CAZAN – Director General Ceparu & Irimia Consulting
 • Mircea-Nicolae COTOROŞ, Senior Manager Fonduri Europene, Deloitte Audit & Servicii de Investigare Riscurilor
 • Dragos NEDELEA, Expert achizitii publice Deloitte
 • Florentina DRAGAN, membru colegiu CNSC
 • Eduard BADEA, Director în cadrul ANRMAP
 • Mihăilă şi Asociaţii SCA
 • SCPA Ceparu şi Irimia

Detalii organizatorice:

Tariful de participare: 380 lei /participant (exclusiv TVA) şi cuprinde: participarea la eveniment, înregistrarea dezbaterilor,cd_personalizat2-300x254 materiale informative, coffee break, lunch.

Certificări: Certificat de participare eliberat de Revista de Achiziţii Publice. Certificat europass – suplimentul descriptiv de competenţe, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/ 12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite în urma participării la eveniment şi care se eliberează posesorilor de certifícate EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, vă rugăm să transmiteţi formularul de participare până la data de 10.10.2014 la adresa de e-mail: office@revista-achizitii.ro sau office@eag.ro ori la telefon/fax: 031/428.37.35, 0234/313.320

Informaţii suplimentare pot fi solicitate directorului de eveniment: Nadina Cojocaru – 0753.025.978 sau la coordonatorul evenimentului: Olivia Lihu – 0753.025.983. 

[su_button url=”http://revista-achizitii.ro/wp-content/uploads/2014/09/formular_participare_reuniune2014.doc” target=”blank” style=”3d” background=”#941c38″ size=”4″ icon=”icon: download”] CLICK AICI pentru a te descărca FORMULARUL de participare la REUNIUNEA ANUALĂ A SPECIALIȘTILOR ȘI EXPERȚILOR ÎN ACHIZIȚII PUBLICE[/su_button]

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.