Cazul a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de camera de apel competentă în...

Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achiziţiile publice a fost publicat în Jurnalul Oficial al U.E. nr. L94 din 28 martie...

Anul 2014 poate fi considerat un an important în piaţa achiziţiilor publice, prin prisma modificărilor legislative înregistrate atât la nivel naţional,...

În urma studiului realizat de site-ul de licitaţii publice LICITAŢIA.RO în anul 2014, autorităţile publice, dar şi alte firme şi companii, au cheltuit...

În data de 14 noiembrie 2012 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva 2012/27/UE[1] a Parlamentului European şi a Consiliului...

La începutul fiecarui an, autorităţile contractante se confruntă cu lipsa unui buget aprobat, aspect ce la o primă vedere ar putea fi interpretat...

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificată şi completată de 18 ori însă, cea mai controversată a fost modificarea adusă...

Reporter: Ce probleme, soluţii şi provocări practice vedeţi în transpunerea noilor Directive Europene privind achiziţiile publice? Care credeţi...

error: Content is protected !!