Cu ocazia evenimentului din perioada 19 – 22 februarie 2015 de la Sinaia, ACADEMIA EXPERŢILOR ÎN ACHIZIŢII PUBLICE,organizat de Revista de Achiziții...

Trebuie făcută o precizare importantă. Sunt puţine studii, lucrări, articole etc. de specialitate care abordează specificitatea organizării ergonomice...

Reporter: Vă rugăm să puneţi la dispoziţia cititorilor Revistei de Achiziţii Publice concluziile desprinse în urma vizitei Directorului PIANOo Olanda,...

La mai bine de jumătate de an de la adoptarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2014 privind instituirea garanţiei de bună-conduită că o condiţie esenţială...

Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează cu respectarea principiilor prevăzute la art 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 privind...

Încrederea manifestată la momentul adoptării noilor directive cu privire la capacitatea ţării noastre de a le transpune la termen şi în mod conform...

Pe piaţa achiziţiilor publice de servicii de publicitate, promovare şi informare au fost publicate, pe parcursul anului 2014, un număr de 327 anunţuri...

Din perspectiva efectelor sale juridice, unul dintre cele mai importante momente în cadrul procedurii de achiziţie publică este cel al finalizării...

Cele două noţiuni, deşi se referă la evenimente diferite, în practica achiziţiilor nu se face, întotdeauna, o distincţie între ele, din cauza...

Propunere de lege ferenda privind sancţionarea operatorilor economici pentru execuţia de lucrări suplimentare în absenţa încheierii unui act adiţional...

error: Content is protected !!