Având în vedere numeroasele solicitări ale operatorilor economici, participanţi la procedurile de atribuire, de emitere a unor îndrumări cu privire...

Din varii motive, după publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuie, autoritatea contractantă aduce completări, corectări, clarificări la caietului...

Reporter: Cum vedeţi sistemul actual al achiziţiilor publice şi ce schimbări credeţi că ar fi necesare pentru consolidarea acestuia, raportat la...

Revista de Achiziţii Publice a organizat în perioada 14 – 15 mai 2015, Conferinţa Anuală de Achiziţii Publice din România cu tema DIFICULTĂŢI...

Recentele evoluţii ale contextului geo-politic internaţional prevestesc investiţii semnificative ale statelor in achiziţiilor de produse si servicii...

error: Content is protected !!