Av. Mihai Stanciu BWSP Hammond Bogaru & Associates Publicat în numărul 102 al Revistei de Achiziţii Publice. În aşteptarea intrării în vigoare...

Publicat în revista nr. 102 – Martie 2016 Având în vedere ca Senatul a aprobat noua legislaţie privind achiziţiile publice, urmând a fi analizată...

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achizitii Publice. Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind...

Publicat în numarul 101 al Revistei de Achizitii Publice. Pe lângă regulamentele Uniunii Europene, documentele care au stat la baza aprobării Normelor...

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achizitii Publice. Av. Iuliana LEON Dreptul Uniunii Europene nu se opune ca o autoritate contractantă să respingă...

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achiziţii Publice. Tând cont de măsurile luate în aplicarea recomandărilor Comisiei Europene privind întărirea...

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achiziţii Publice. av. Ion-Gabriel Enache, Bogaru, Braun Noviello & Associates Noile legi în domeniul achizițiilor...

Publicat în numărul 101 al Revistei de Achiziţii Publice. Ec. Ecaterina Milica DOBROTĂ – Vicepreşedinte AEXA În temeiul art. 97^1 din HG nr....

error: Content is protected !!