Cronica unui eveniment – Necesitatea unui nou cadru legislativ mai uşor de implementat, în domeniul achiziţiilor!

Publicat în revista nr. 116 – Mai 2017

Anca VASILOIU
Redactor şef, Revista de Achiziţii Publice
La lucrările Conferinţei Naţionale Anuale de Achiziţii Publice cu tema elementele implementării noului cadru legislativ; nereguli şi soluţii ediţia a XI-a, care s-a derulat în perioada 11- 12 mai 2017 la Bucureşti, au participat în calitate de speakeri: experţi, specialişti în implemetarea şi interpretarea legislaţiei achiziţiilor publice, pe lângă reprezentanţi ai factorilor de decizie din cadrul autorităţilor publice. În deschidere, dl. Cristian Ioan COSTACHE, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice din cadrul CNSC a făcut, pe lângă informarea legată de situaţia actuală a numărului de contestaţii, şi un rezumat al Raportului de activitate al CNSC pentru anul 2016, informând astfel participanţii asupra necesităţii unei activităţi corecte a instituţiilor pe care le reprezintă. Ca şi reprezentant al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, a participat dl. Liviu STOICA, şi în calitatea sa de Preşedinte, după o scurtă prezentare a site-ului “e-licitatie”, a descris viitorul din punct de vedere al modificărilor în SICAP vis-a-vis de autorităţile de legătura directă, cum ar fi: ANAP, CNSC şi ANI, precizând că: “CNSC îşi va schimba modul de lucru, astfel constatatarii având posibilitatea trimiterii contestaţiei către CNSC prin intermediul unui simplu “click”. În momentul imediat, contestaţia va ajunge la CNSC direct cu procedura deschisă, o va soluţiona, şi tot printr-un simplu “click”, contestaţia este închisă, astfel reducându-se timpul de soluţionare de la zile la ore”, precizând pentru cei interesati că lansarea oficială a SICAP va fi în iulie-august, până atunci având loc testari pentru reducerea la zero a erorilor.
În prezentarea programului PREVENT, dl. Mihai FENTZEL, Şef Serviciu Inspecţia de Integritate Agenţia Naţională de Integritate, a precizat că prin implementarea acestuia s-a dorit ca în procedurile de achiziţii publice să se identifice potenţialele conflicte de interese până la momentul atribuirii contractului. “Sistemul acesta nu împiedică cu nimic desfăşurarea procedurii, este practic declaraţia care se depunea de către membrii comisiei, acum fiind un formular electronic, unul dintre paşii din SICAP, astfel încât anumite date vor fi preluate automat în SICAP, iar altele completate manual de către persoanele responsabile.”
Mircea COTOROŞ, Director Deloitte Romania, a dorit să anunţe participanţii la lucrări că “întârzierea sistemului are anumite justificări, şi anume faptul că s-a întarziat transpunerea directivelor europene, fapt ce a impactat întârzierea tehnico-informatică a sistemului SICAP. Să sperăm că acest calendar pe care l-a prezentat dl preşedinte AADR se va respecta şi să vrobim de un sistem funcţional, fără deficienţe.”
În alocuţiunea sa, Florentina DRAGĂN, a oferit răspunsuri punctuale la speţele propuse de participanţi pe partea de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, şi de asemenea, despre rolul foarte important de a conlucra al departamentelor din cadrul autorităţilor contractante, deoarece departamentul de achiziţii de unul singur nu poate face întreaga procedură şi aşa cum este menţionat în HG 395/2016, toate celelalte departamente au obligaţia să sprijine departamentul de achiziţii.
Deosebita intervenţie a d-lui Bogdan DUMITRACHE, specialist în dreptul contractelor şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii, a adus în atenţia participanţilor la lucrările Conferinţei inexistenţa jurisprudenţei în domeniu la momentul actual şi problematica acesteia în următorii ani, dar şi chestiunile delicate la întocmirea, revizuirea şi modificarea contractelor în domeniul achiziţiilor publice. Cadrul specific de incriminare a fraudei în achiziţii publice, a fost adus atenţiei prin prezentarea d-lui Petrică Mihail MARCOCI – formator de specialitate în pregătirea experţilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei. În continuare, acesta a vorbit despre ce înseamnă deturnarea licitaţiilor publice, luarea de mită, traficul de influenţă, abuzul în serviciu, conflictul de interese şi importanţa acestor fenomene pentru viitorul economiei, fiind detaliate cu exemple practice în legătură cu sancţiunile aplicabile în legatură cu prevederile Codului Penal.
În scurta sa alocuţiune, în cea de a doua zi a lucrărilor Conferinţei, Bogdan PUŞCAŞ, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, a accentuat importanţa reglementărilor în domeniul achiziţiilor publice şi a accentuat dorinţa instituţiei pe care o reprezintă în a marca o nouă etapă în activitatea curentă la un an de la adoptarea textelor fundamentale, adică cele patru legi şi trei hotărâri „dorim să facem o trecere în revista a ceea ce s-a întâmplat, să facem un prim inventar al lucrurilor care nu sunt corect explicate; nu funcţionează cum ne dorim noi sau nu au aplicabilitatea la care ne-am gândit la bun început şi din acest motiv dorim să promovăm într-un orizont de timp relativ scurt un set consolidat de modificări legislative, în aşa fel încât cadrul legislativ nou să devina mai fluid, mai uşor de implementat”, şi în acest sens, a fost explicată necesitatea aprobării noului proiect de ordonanţă de modificare a legilor în domeniul achiziţiilor publice. Această primă propunere aflată în consultare publică va fi dezbătută şi îmbunătăţită cu serviciile tehice ale comisiei europene şi în foarte scurt timp cu modificările necesare va intra în vigoare. Subsecvent acestei ordonanţe există o propunere consolidată de hotărâri de guvern de modificare a celor trei hotărâri existente în aşa fel încât cazurile de reglementare şi modificările aduse la un an de la emiterea textelor de lege să fie unul predictibil.
Gelu CAZAN, consultant şi colaborator al Revistei de Achiziţii Publice, a punctat răspunsurile la întrebările participanţilor, referitoare la aspectele care, din experienţă, pun cele mai mari probleme dând curs şi analizei speţelor propuse în dorinţa de a face ca legislaţia să fie căt mai corect inerpretată şi înţeleasă. Bogata experienţă a d-lui Marius GOGESCU, consultant S.E.A.P., expert/specialist în achiziţii publice, aflat în dialog cu participanţii, a explicat prin cele mai sugestive exemple, folosirea corectă a platformei, întocmirea planului anual de achiziţii publice, achiziţia directă şi folosirea inteligentă a platformei pentru optimizarea timpului de lucru. Deosebita experienţă a speakerilor, şi-a pus amprenta la partea de concluzii şi datorită diversităţii pregătirii participanţilor şi apartenenţei lor la multe domenii, au facut ca întrebările să-şi găsească răspunsuri pe măsura aşteptărilor.

Pentru a viziualiza interviul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.