Disputele contractuale şi procedura de soluţionare în lumina noilor prevederi ale Contractului Naţional reglementat de HG 1/2018

Publicat în revista nr. 171 – Decembrie 2023

Cristina IVAN, Avocat Coordonator, SCA Ivan şi Asociaţii
Diana COCIAŞ, Avocat Partener, SCA Ivan şi Asociaţii

În ediţia anterioară am abordat problematica prelungirii duratei contractelor de achiziţie publică din domeniul infrastructurii în contextul schimbărilor intervenite în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a disputelor, evidenţiind câteva exemple ale practicii judiciare în această materie.
În continuarea acestui subiect, în materialul de faţă dorim să ne referim la aspectele ce ţin de posibilitatea notificării, detalierii şi soluţionării revendicărilor în cadrul unor astfel de contracte deoarece, prealabil analizării fondulului pretenţiilor în cadrul unor astfel de litigii, va fi analizată chestiunea respectării procedurii contractuale.
În anterioara reglementare a contractelor de achiziţie publică avand ca obiect proiecte de infrastructură (rutieră, feroviară, de metrou, de mediu etc.), legiuitorul român a implementat contractele FIDIC şi, deşi Condiţiile Generale ale acestor contracte au fost în mod substanţial modificate de-a lungul timpului prin Condiţii Particulare, procedura de notificare şi detaliere a revendicărilor a fost păstrată în toate aceste contracte.
Există o bogată jurisprudenţă în ceea ce priveşte interpretarea prevederilor contractelor FIDIC privind revendicările, iar unul dintre principalele aspecte de controversă ce a fost analizat de către tribunalele arbitrale sau instanţe a fost acela privind sancţiunea prevăzută pentru nerespectarea termenelor de revendicare.
Astfel, în vechea reglementare, tributa-ră contractelor FIDIC, partea de drept privat – Antreprenorul – era sancţionat cu pierderea dreptului, dacă nu respecta un termen de 28 de zile pentru notificarea unui Eveniment de Risc. Atât doctrina, cât şi practica judiciară au caracterizat acest termen ca fiind unul de decădere, de drept substanţial, deoarece sancţiunea prevăzută de sub-clauza 20.1 era explicită în sensul pierderii dreptului.
Cu toate acestea, dincolo de termenul de notificare a revendicării Antreprenorului, nici o altă sancţiune explicită nu era prevăzută de contract, părţile având libertatea de a gestiona detalierile propriilor pretenţii fără constrangeri privind un anumit format sau termene imperative.
Odată cu legiferea noului Contract National, prin intermediul prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1/2018, problematica corectei aplicări şi interpretări a dispoziţiilor privind termenele şi procedura de soluţionare a revendicărilor s-a complicat exponenţial, din mai multe considerente.
Deşi aparent asemănătoare, prevederile HG 1/2018 privind revendicările părţilor conţin diferenţe semnificative, fiind esenţial ca actorii acestor contracte (Antreprenor, Beneficiar, Supervizor) să aplice în mod corect aceste proceduri pentru a nu se supune riscului respingerii Revendicărilor.
Una dintre aceste diferenţe este introducerea de către legiuitor în cuprinsul Contractului Naţional a termenelor de decădere pentru fiecare etapă necesar a fi parcursă în soluţionarea contractuală a revendicărilor.
În cele ce urmează vom analiza succint prevederile ce reglementează Revendicările Antreprenorului, cu menţiunea că aceleaşi prevederi, în oglindă, au fost prevăzute şi pentru Revendicările Beneficiarului, existând pentru prima dată o egalitate de tratament sub acest aspect între cele două părţi ale contractului, atât Autoritatea Publică cât şi co-contractantul privat.
În ceea ce priveşte notificarea Revendicării, aceasta trebuie transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului, dar, spre deosebire de reglementarea anterioară, sancţiunea nu mai este decăderea din toate drepturile ce decurg din respectivul Eveniment, ci asumarea de către partea care revendica a responsabilităţii şi riscurilor pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.
Rezultă că efectele cauzate de eveniment vor fi acoperite doar pentru o perioadă de 30 de zile înainte de transmiterea Notificării de revendicare…

Pentru a vizualiza articolul integral, vă rugăm să vă ABONAȚI!

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.